ارتباط با ما

مدیریت : 42651400- 021
معاونت فنی : 42651400- 021

گروه پشتیبانی

کارشناس مناطق استان تهران استان ها پشتیبان تلفن کد تهران
آقای پاینده 1-2-3-6-7-8-9-10-14-19- لواسان همدان، کردستان، کرمانشاه، البرز، قم آقای مقیمی 42651301 021
آقای دمهری 5- 11- 12- 15- 18 – اسلامشهر، ملارد، شهریار آذربایجان غربی، نیشابور آقای پاینده و آقای مقیمی 42651302
آقای مقیمی 4-13-16-17-21-22- شهرری، شهر قدس، رباط کریم خراسان شمالی، هرمزگان آقای پاینده 42651204